Dane firmy


 

DONAKO Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 10
53-609 Wrocław
Telefon: +48 71 736 34 00
Telefon/Fax: +48 71 736 34 03
E-mail: office@donako.com.pl, recepcja@donako.com.pl
http://www.donako.com.pl

NIP: 897-17-80-832
REGON: 021813474

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiebiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000409741

Kapitał zakładowy: 4.330.000 PLN opłacony w całości.

DONAKO S.A.
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
Telefon: +48 71 356 56 14, +48 71 356 57 20
Telefon/Fax: +48 71 355 85 81
E-mail: office@donako.com.pl
http://www.donako.com.pl
  wykonanie: e-technologie.pl